Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugsėjo 27 d.
Paskelbta: 2015-09-26 21:13:37

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šis sekmadienis yra paskutinis rugsėjo sekmadienis – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

3. Taip pat šiandien 15.00 val. „Spindulio“ kino teatre bus rodomas kino filmas "Avinėlio vartai" Filmo pristatyme žada dalyvauti filmo kūrėjai: režisierius Audrius Stonys ir prodiuseris kun. Gediminas Numgaudis OFM. Įėjimas nemokamas.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: antradienį – šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius, Rapolas, trečiadienį – šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas, ketvirtadienį – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, penktadienį – šv. Angelai sargai.

5. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

6. Pirmąjį spalio mėnesio šeštadienį taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

7. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu bus meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

8. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus parapijos salėje spalio 6 d., 16.45 val. Vaikai išmokę rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn