Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. spalio 4 d.
Paskelbta: 2015-10-03 21:03:37

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, trečiadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

2. Trečiadienį papildomos pamaldos 12.00 val. už Gyvojo Rožinio narius.

3. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

4. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus parapijos salėje rytoj, pirmadienį, spalio 5 d., 16.45 val. Vaikai išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn