Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. spalio 11 d.
Paskelbta: 2015-10-10 21:24:26

 

1.     Rytoj, pirmadienį, spalio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

2.     Šeimos centras kviečia į paskaitų ciklą, skirtą tėvams, auginantiems paauglius. Pradžia rytoj, pirmadienį,18.30 val. Vytauto g. 25.

3.     Ketvirtadienį  minėsime  šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), mergelę, Bažnyčios mokytoją.

4.     Spalio 16 d., penktadienį, 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

5.     Šeštadienį minimas šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys.

6.     Mūsų bažnyčioje prasideda festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Ateinantį šeštadienį 15.30 val. vargonuos svečias iš Austrijos Johann Trummer. Giedos Martynas Beinaris, baritonas. Kviečiame pasiklausyti.

7.     Ateinantis sekmadienis misijų sekmadienis, visos rinkliavos bus skirtos misijų veiklai paremti.

8.     Ateinantį sekmadienį pranciškonai pasauliečiai kviečia į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Šv. Teresės Avilietės 500 metų gimimo jubiliejaus proga tema „Kodėl kopiame į Karmelį?“, kalbės dr. Aurimas Juozaitis. Pradžia 10.30 val. parapijos salėje.

9.     Krikščioniškas kino klubas kviečia į seansą iš ciklo apie encikliką Laudato Si‘   „Žmogaus viešpatavimas Kūrinijai: nelaimė ar palaiminimas“, filmas „Dingęs atvaizdas“. Pradžia taip pat ateinantį sekmadienį 19 val. parapijos salėje.

10.   Artėja Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Ateinantį sekmadienį bus galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusius artimuosius.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
aukštyn