Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. spalio 18 d.
Paskelbta: 2015-10-17 19:30:18

 

1.     Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis. Rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

2.     Šiandien pranciškonai pasauliečiai kviečia į susitikimą skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Šv. Teresės Avilietės 500 metų gimimo jubiliejaus proga tema „Kodėl kopiame į Karmelį?“ kalbės dr. Aurimas Juozaitis. Pradžia 10.30 val. parapijos salėje.

3.     Krikščioniškas kino klubas kviečia į seansą iš ciklo apie encikliką Laudato Si‘   „Žmogaus viešpatavimas Kūrinijai“: nelaimė ar palaiminimas“ filmas „Dingęs atvaizdas“. Pradžia taip pat šiandien 19 val. parapijos salėje.

4.     Rytoj, pirmadienį, 18.00 val. Šventosios Šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9, Marijampolė) vyks susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Tema „Gyvenimo dialektika“. Kviečiame dalyvauti.

5.     Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Ateinantį šeštadienį, spalio 23 d., 15.30 val., žymius sakralinės muzikos kūrinius atliks Asta Krikščiūnaitė, sopranas, Dalia Jatautaitė, vargonai. Kviečiame pasiklausyti.

6.     Trečiasis šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurtas Ordinas gyvuoja jau 800 metų, nes ir šiandien gyventi Evangelija šv. Pranciškaus būdu trokšta žmonės visame pasaulyje – ne tik pašvęstojo gyvenimo asmenys ar kunigai, bet ir pasauliečiai. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos Pasauliečių pranciškonų brolija kviečia prisijungti. Artimiausias susitikimas, ateinantį sekmadienį, spalio 25 d. 13 val.15 min. parapijos salėje.

7.     Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn