Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. lapkričio 8 d.
Paskelbta: 2015-11-07 18:12:42

 

  1. Ateinančia savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį –  Laterano bazilikos pašventinimą, antradienį –  šv. Leoną Didijį, popiežių, Bažnyčios mokytoją, trečiadienį – šv. Martyną Turietį, vyskupą, ketvirtadienį – šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį.

3.     Ateinantį ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

4.     Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai ir visi besidomintys kviečiami į susitikimą ketvirtadienį 10.15 val. Parapijos salėje. 11.00 val. malda prie pal. Jurgio relikvijų. 11.30 val. – rožinis.

5.     Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 22 d.

6.     Jaunimas nuo 13 m. lapkričio 21 d. (šeštadienį) kviečiamas su parapijos jaunimo grupe vykti į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo dieną Vilniuje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn