Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. lapkričio 22 d.
Paskelbta: 2015-11-21 15:55:52

 

1.     Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

2.     Taip pat šiandien yra šv. Cecilijos, mergelės, kankinės, muzikų, vargoninkų, choristų globėjos diena. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

3.     Šiandien 15.00 val. Beatričės Kleizaitis - Vasaris galerijoje susitikimas skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams. Programoje filmas „Trokštu gyventi“. Dalyvaus aktorė Dalia Kanclerytė, saksofonistas Dovydas Stelmokas.

4.     Ateinantį antradienį Bažnyčia mini šv. Andriejų Dung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

5.     Ateinantis sekmadienis, lapkričio 29 d., yra pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias –  7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso advento metu.

 
Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

 

 

aukštyn