Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. lapkričio 29 d.
Paskelbta: 2015-11-28 23:13:37

 

 1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmei ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kartu su kalėdaičiais bus galima pasiimti ir lankstinukus su Kūčių vakarui skirtomis maldomis ir parapijos kalendoriumi.

3. Ateinantį pirmadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą.

4. Ateinantį ketvirtadienį minimas šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas.

5. Gruodžio 4 d. ir 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val. Kviečiame pasimelsti.

6. Norintiems pagilinti savo žinias apie tikėjimo tiesas organizuojami keturi susitikimai-paskaitos advento metu. Pirmas – ateinantį trečiadienį, gruodžio 2 d., 17.15 val. vyskupijos Pastoraciniame centre. Svečias – kun. Žydrūnas Kulpys. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

7. Nuo advento Marijampolės Palaimintojo J. Matulaičio draugijos susirinkimai vyks sekmadieniais; kviečiame gruodžio mėn. 6 d. 10.30 val. į parapijos salę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn