Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 6 d.
Paskelbta: 2015-12-05 23:40:14

 

1. Ateinantį pirmadienį Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

2. Ateinantį antradienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

3. Ateinantį šeštadienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Jo užtarimo ir Dievo palaimos.

4. Daugelis šeimų patiria sunkumų santuokiniame gyvenime. Kokių žinių ir pagalbos tokiais atvejais reikia, bus kalbama konferencijoje, kuri vyks gruodžio 12 d. 10.00 val. pastoraciniame centre.

5. Popiežius Pranciškus visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metus, kviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą. Šventieji Gailestingumo metai prasidės šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvers Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane – šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys. Gruodžio 13 d., ateinantį sekmadienį, Gailestingumo durys bus atvertos viso pasaulio katedrose bei pagrindinėse bažnyčiose, taip pat ir mūsų bazilikoje 9.30 val. – prieš šv. Mišias.

6. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris. Primename, jog šį žurnalą galima užsiprenumeruoti ir kitiems metams. Atsiimti ir užsisakyti šį katalikišką leidinį galima po šv. Mišių raštinėje iš budinčio kunigo.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn