Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gruodžio 13 d.
Paskelbta: 2015-12-12 23:46:44

 

1. Šiandien pradedame švęsti trečią Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės. Lieka pusantros savaitės iki šv. Kalėdų, tai yra laukimo ir dvasinio susitelkimo metas.

2. Ateinantį pirmadienį Bažnyčia mini šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

3. Ateinantį trečiadienį, gruodžio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčioje, melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

4. Mūsų bazilikoje advento rekolekcijos prasidės ateinantį penktadienį, gruodžio 18 d., 18.00 val. Šeštadienį pamaldos bus sekmadienio tvarka. Rekolekcijos baigsis sekmadienį sumos šv. Mišiomis. Vadovas kun. Rimas Skinkaitis.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

6. Ateinantį sekmadienį Krikščioniškas kino klubas kviečia į adventinį kino seansą „Negera žmogui būti vienam“. Bus rodomas filmas „Marcelinas, duona ir vynas“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

7. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių Mišios bus 22.00 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn