Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gruodžio 20 d.
Paskelbta: 2015-12-21 08:33:22

 

1.     Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Mūsų bazilikoje yra susikaupimo diena, pamokslus sako kun. Rimas Skinkaitis. Tinka pasilikti ir kitose šv. Mišiose,  išklausyti rekolekcijų vedėjo žodžių.

2.     Taip pat šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į adventinį kino seansą „Negera žmogui būti vienam“. Bus rodomas filmas „Marcelinas, duona ir vynas“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

  1.  Ketvirtadienį, gruodžio 24 d., vakarinės pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios     bus 22.00 val.

4.     Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Nuo šios ugnies bažnyčioje galima prisidegti žvakutę ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

5.     Kalėdaičių galima įsigyti iki ketvirtadienio 16 val. bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui.

6.     Gruodžio 25 d., penktadienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Mūsų bazilikoje gruodžio 25 d. pirmąją Kalėdų dieną ir gruodžio 26 d., antrąją, Kalėdų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

7.     Gruodžio 26 d., šeštadienį, taip pat minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį.

8.     Gruodžio 27 d. paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

9.     Šiandien dienos rinkliavos yra skiriamos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

 
Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn