Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gruodžio 24 d.
Paskelbta: 2015-12-26 18:35:50

 

1. Nuoširdžiai visus sveikiname Kristaus Gimimo, Kalėdų proga. Po Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo minėjimą. Dėkojame jums, brangūs parapijiečiai, už jūsų maldą, gerumą ir visokeriopą pagalbą. Viešpaties palaima telydi jūsų gyvenimus ir darbus.

2. Rytoj – Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų dieną, pamaldos taip pat sekmadienio tvarka.

3. Gruodžio 27 d., paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

4. Visus, norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į padėkos šv. Mišias. Gruodžio 31 d. papildomos vakarinės pamaldos bus 23.00 val.

5. Šiuos metus popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo metais. Po šių pamaldų bus dalinami paveikslėliai su malda į Gailestingąjį Jėzų. Paimkite juos su įsipareigojimu pasimelsti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn