Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. sausio 17 d.
Paskelbta: 2016-01-20 20:40:18

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą. Bus rodomas filmas “Misija“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

2. Rytoj, pirmadienį, pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šia intencija melsimės šiokiadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po sumos.

3. Taip pat rytoj 15 val. parapijos salėje susitikimas su dr. lekt. B. Gudaityte, tema „Gailestingumo darbai sielai“

4. Sausio 21 d., ketvirtadienį, minima šv. Agnietė, mergelė, kankinė.

5. Sausio 27 d., kitos savaitės trečiadienį, nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. 12.00 val. šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

6. Mūsų parapijoje vyksta parapijiečių namų lankymas – kalėdojimas. Nuoširdžiai dėkojame Puskelnių, Kauno, Armino gatvių namų gyventojams už suorganizuotą kalėdojimą. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn