Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. sausio 24 d.
Paskelbta: 2016-01-22 16:07:49

 

1.Sausio 25 d., pirmadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

2.Sausio 26 d., antradienį, minime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

3.Sausio 27 d., trečiadienį, nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. Šis minėjimas prasidės 10.00 val. Marijampolės dramos teatre Marijos radijo programų dirktoriaus kun. Gintaro Blužo konferencija Gailestingumo metų tema. 12.00 val. bazilikoje šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

4.Sausio 28 d., ketvirtadienį, minimas Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

5.Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skirta bažnyčios šildymui. Dėkojame už jūsų aukas.


                                                        Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

       

     

 

aukštyn