Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. vasario 14 d.
Paskelbta: 2016-02-17 08:17:38

 

 

1.    Pirmadienį 18.00 val.  Šventosios Šeimos seserų namuose Alyvų g. 9, vyks susitikimas su lektore Brone Gudaityte. Tema „Gyvenimo būdą lenkiantys tikėjimo ir netikėjimo laukai“.

2.     Antradienį 12.00 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo minėjimo proga šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat tose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

 

3.     Trečiadienį 17.15 val. Pastoraciniame centre susitikimas su psichologe Zita Vasiliauskaite iš ciklo Septyni susitikimai gavėnios metu tema „Abejojančiam patarti“.

 

4.     Ketvirtadienį 15.00 val. Marijampolės "Saulės" Pradinėje mokykloje  paskaita „Vilkaviškio vyskupijos istorija“ (skirta vyskupijos 90-ąjam jubiliejui). Lektorius kan. Kęstutis Žemaitis.

 

  1.  Penktadienį 17.15 val. kryžiaus kelio pamaldos. Primename, kad privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina    kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

6.     Šeštadienį 12.00 val. parapijos salėje susitikimas su Kolumbo riteriais. Tai yra vyrai katalikai, susivieniję į organizaciją, skiriantys savo laiką bei pinigus stiprinti tradicinei šeimai, gyvybės kultūrai, kovoti prieš sąžinės laisvės varžymus bei pagelbėti į bėdą patekusiems.

 7.     Kitą sekmadienį, po sumos ir kryžiaus kelio, Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis savo narius ir bendraminčius kviečia į vysk. M. Valančiaus 215-ųjų gimimo metinių minėjimą parapijos salėje.

8.     Taip pat ateinantį sekmadienį, po vakarinių pamaldų Krikščioniškas kino klubas kviečia į antrąjį filmą iš mini ciklo skirto jėzuitiškai temai „Juodasis apsiaustas“, pasakojantį apie jėzuitų misiją tarp indėnų. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn