Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. vasario 21 d.
Paskelbta: 2016-02-21 13:58:07

 

1. Šiandien po sumos ir kryžiaus kelio Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis savo narius ir bendraminčius kviečia į vysk. M. Valančiaus 215-ųjų gimimo metinių minėjimą parapijos salėje.

2. Taip pat šiandien, po vakarinių pamaldų Krikščioniškas kino klubas kviečia į antrąjį filmą iš mini ciklo skirto jėzuitiškai temai „Juodasis apsiaustas“, pasakojantį apie jėzuitų misiją tarp indėnų.

3. Rytoj Bažnyčia mini, šv. Apaštalo Petro Sostą.

4. Trečiadienį 17.15 val. Pastoraciniame centre susitikimas su ses. Viktorija Plečkaityte MVS iš ciklo Septyni susitikimai gavėnios metu tema „Nuliūdusį paguosti“.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn