Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. kovo 13 d.
Paskelbta: 2016-03-12 21:19:48

 

1. Pirmadienį 18.00 val. Šventosios Šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9) vyks susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Susitikimo tema „Mąstant gyvenimo tikslą: sukurti tarnauti!“.

2. Trečiadienį 17.15 val. Pastoraciniame centre susitikimas su s. Daiva Kuzmickaitė MVS iš ciklo Septyni susitikimai gavėnios metu tema „Nuoskaudas nukęsti“.

3. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 18 d., ateinantį penktadienį, prieš Verbas, 18.00 val., šeštadienį pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijas ves kun. Kęstutis Brilius MIC. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

4. Šeštadienį, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už varduvininkus.

5. Ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

6. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

7. Ateinantį sekmadienį 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Bus rodomas filmas „ElSidas“, apie Ispanijos nacionalinį didvyrį, Rodrigą Diasą de Vivarą, pasak legendos, apsaugojusį Ispanijos žemę nuo islamo pavojaus. Todėl seanso tema "Šventasis karas krikščionybėje ir islame".

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

 

aukštyn