Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. balandžio 10 d.
Paskelbta: 2016-04-10 10:45:35

 

1. Rytoj pradedame maldų už dvasinius pašaukimus savaitę ji tęsis iki balandžio 17 d. – Gerojo Ganytojo sekmadienio.

2. Taip pat rytoj, balandžio 11 d., bažnyčia mini šv. Stanislovą, kankinį.

3. Antradienį, balandžio 12 d., 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 10.15 val. konferencija parapijos salėje. 11 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda bažnyčioje.

4. Šeštadienį, 12 val., melsimės į Švč. Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną.

5. Artėja Motinos diena. Ateinantį sekmadienį bus galima paaukoti oktavos šv. Mišioms už mamas pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Krikščioniškas kino klubas tęsia istorinių filmų sezoną. Ateinantį sekmadienį bus rodoma juosta "Karo viešpats". Apie ankstyvuosius viduramžius, kai krikščionybė tik plito, o nuosavybė buvo užgrobiama ir išlaikoma jėga. Tai duos progą paieškoti sveiko krikščioniško žvilgsnio į nuosavybę. Po filmo vyks diskusija "Ar nuosavybė darnos priešas?"

7. Dėkojame visiems, kurie pernai mūsų parapijai paaukojote 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Primename, kad iki gegužės 1 d. dar yra tokia galimybė ir šiemet.

8. Gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyks Dievo gailestingumo kongresas. Iš mūsų parapijos organizuojama kelionė autobusu gegužės 7 d., šeštadienį. Registruotis prašome parduotuvėje „Diemedis“. Daugiau informacijos skelbimų lentoje ir internete.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn