Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. balandžio 17 d.
Paskelbta: 2016-04-16 21:45:15

 

1. Šiandien Vyksta parašų rinkimo akcija dėl alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo. Parašai bus renkami šventoriuje po kiekvienų šio sekmadienio šv. Mišių. Būkime pilietiški, pasirašykime.

2. Šiandien 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į filmą "Karo viešpats". Tai juosta apie ankstyvuosius viduramžius, kai krikščionybė tik plito, o nuosavybė buvo užgrobiama ir išlaikoma jėga. Po filmo vyks diskusija "Ar nuosavybė darnos priešas?"

3. Ateinantį šeštadienį Bažnyčia mini šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

4. Ateinantį sekmadienį Pranciškonai pasauliečiai gailestingumo metų proga kviečia į susitikimą su broliais jonitais tema: „Gailestingumo žinia šiandienos pasauliui“. Susitikimas vyks parapijos salėje 15.00 val.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį 19 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos vakarą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

6. Artėja Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

7. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

8. Gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyks Dievo gailestingumo kongresas. Iš mūsų parapijos organizuojama kelionė autobusu gegužės 7 d., šeštadienį. Registruotis prašome parduotuvėje „Diemedis“. Daugiau informacijos skelbimų lentoje ir internete.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn