Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. balandžio 24 d.
Paskelbta: 2016-04-23 19:48:04

 

1. Šiandien pranciškonai pasauliečiai gailestingumo metų proga kviečia į susitikimą su broliais jonitais tema: „Gailestingumo žinia šiandienos pasauliui“. Susitikimas vyks parapijos salėje 15.00 val.

2. Taip pat šiandien 19 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos vakarą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Šis sekmadienis yra Gyvybės diena. Visos rinkliavos skiriamos Ukrainos krikščionims, kenčiantiems nuo ginkluoto konflikto pasekmių.

4. Rytoj bažnyčia mini šv. Morkų, evangelistą. Ateinantį penktadienį – Šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.

5. Kitas sekmadienis – pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

7. Gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyks Dievo gailestingumo kongresas. Iš mūsų parapijos organizuojama kelionė autobusu gegužės 7 d., šeštadienį. Registruotis prašome parduotuvėje „Diemedis“. Daugiau informacijos skelbimų lentoje ir internete.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn