Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gegužės 8 d.
Paskelbta: 2016-05-08 14:48:46

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, bus procesija aplink bažnyčią.

2. Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 12 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas. 10.15 val. konferencija parapijos salėje. 11.00 pasivedimo malda, 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

3. Šeštadienį minimas šv. Motiejus, apaštalas.

4. Taip pat šeštadienį laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

5. Ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

6. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 5 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima paaukoti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.


Klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn