Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gegužės 15 d.
Paskelbta: 2016-05-15 16:25:19

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Šiandien 19 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Č.Sasnausko ir Akademinis choras Gabija atliks Mažasias džiazo mišias.

3. Rytoj 12 val. šv. Mišios į Aušros Vartų Gailestingumo Motiną.

4. Ateinantį ketvirtadienį Mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė.

5. Ateinantį penktadienį 9.00 val. – šv. Mišios už Želmenėlių darželio-mokyklos bendruomenę.

6. Ateinantį šeštadienį, gegužės 21 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Pradžia12.00 val. Programoje: padėkos šv. Mišios už geras šeimas, vėliau numatomas koncertas, agapė. Į šventę 11.10 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „IKI“ Mokoluose, autobusai taip pat sustos Degučiuose prie „IKI“ parduotuvės bei Mokoluose stotelėje prie tilto.

7. Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę.

8. Birželio 5 d. – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn