Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gegužės 22 d.
Paskelbta: 2016-05-23 22:37:18

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę.

2. Antradienį 10.00 val. šv. Mišios už Rigiškių Jono gimnazijos bendruomenę.

3. Ketvirtadienį minimas šv. Pilypas Neris, kunigas.

4. Šeštadienį t. Vaclovo Aliulio MIC mirties metinės. Šv Mišios bus aukojamos velionio tėviškėje Santaikoje 13.00 val.

5. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę.
• Po votyvos šv. Mišių vyks devintinių procesija bažnyčios šventoriuje.
• Miesto dienų proga 12.00 val. šv. Mišios už Marijampolę ir jos žmones.
• 19.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į filmą iš ciklo apie encikliką Laudato Si‘ „Kodėl mokslui reikalingas filosofinis protas?“ Bus rodoma juosta „Blezas Paskalis“
.
6. Artėja Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn