Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gegužės 29 d.
Paskelbta: 2016-05-29 13:16:14

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po votyvos šv. Mišių vyks devintinių procesija. Kviečiame dalyvauti.

2. Ateinančią savaitę:
• Antradienį Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį skirtą Mergelės Marijos garbei giedodami Jos litaniją. Tesuteikia Viešpats gausių malonių maldininkams kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms susitinkančioms maldai prie kryžių.
• Trečiadienį minimas šv. Justinas, kankinys,
• Penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies šventė. Papildomos pamaldos 9.30 val. Melsimės aukotojų intencijomis. Po votyvos šv. Mišių adoracija.
• Šeštadienį, Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas. Šv. Mišios taip pat bus 9.30 val.
• Sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

4. Marijampolę aplankė popiežiaus Pranciškaus viešnagės Izraelyje nuotraukų paroda. Šią parodą maloniai kviečiame pamatyti Beatričės Kleizaitės Vasaris menų galerijoje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn