Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Birželio 4 d. Marijampolėje, Basanavičiaus aikštėje neįgaliųjų bendruomenės mugė-koncertas „Būkime kartu!“
Paskelbta: 2016-06-02 07:35:32

 

 

 

 

LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJOS „GUBOJA“

NEĮGALIŲJŲ BENDRUOMENĖS MUGĖS KONCERTO „BŪKIME KARTU!“

 

PROGRAMA

Marijampolė, J. Basanavičiaus aikštė

     Birželio 4 d. (šeštadienis)

Renginį veda – Žilvinas Beniušis

 

10.00 – 12.00 val.

Dalyvių atvykimas, registracija, pasirengimas mugei, renginio atidarymui

12.00 – 12.45 val.

Šv. mišios Šv. Arkangelo – Mikolo bažnyčioje už neįgaliuosius ir jų šeimų narius (su vertimu į gestų kalbą). Dalyvauja Marijampolės kultūros centro mišrus choras „Šešupė“ (vadovas Pranas Pavilionis)

12.30 – 13.00 val.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos interakcija „Angelų judėjimas“ (vadovai Snieguolė Dikčiūtė, Darius Rakauskas) ir Marijampolės kultūros centro pučiamųjų orkestro (vadovas Audrius Pučinskas) muzikinis sveikinimas

13.00 13.45 val.

Iškilmingas koncerto-mugės „Būkime kartu!“ atidarymas scenoje (su vertimu į gestų kalbą). Dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Marijampolės miesto meras Vidmantas Brazys,  LSKD „Guboja“ suburtas neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras (vyr. dirigentas Romualdas Brūzga)

13.00 16.45 val.

Neįgaliųjų kūrybos darbų mugė

13.45 14.30 val.

Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centro performansas „Iš to pačio pasaulio“ (vadovė Kristina Nargėlaitė)

13.45 – 15.30 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės, bočia žaidimas. Dalyvauja Marijampolės žmonių su negalia sporto klubas „Šešupė“

14.00 – 15.00 val.

Draugystės koncertas scenoje. Dalyvauja įvairių žanrų muzikos, šokių kolektyvai iš Marijampolės, Jonavos, Kauno, Vilniaus

15.00 – 15.30 val.

Koncertas „Sveiki gyvi, sveteliai“. Dalyvauja kaimo kapelos, kiti muzikos, šokio kolektyvai iš Marijampolės, Vilkaviškio, Alytaus, Kauno ir kt.

15.30 16.30 val.

Koncerto-mugės „Būkime kartu!“ uždarymas scenoje. Dalyvauja „O lia lia vaikai“ ir vyresniųjų merginų grupė (vadovė Laima Lapkauskaitė), dainininkė Ingrida Kazlauskaitė su merginų šokių grupe „Girls ONLY“

16.30 – 17.30 val.

Dalyvių išvykimas

 

Renginį organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“.

 

Pagrindiniai rėmėjai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM;

Marijampolės rajono savivaldybė;

UAB „BSS grupė“.

 

Renginiai draugai:

Marijampolės kultūros centras;

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika;

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras;

UAB „Marijampolės švara“;

Marijampolės laisvalaikio centras;

Tautkaičių klojimo teatras „Gegnė“;

Vilniaus Lietuvių namai.

 

Numatome, kad renginyje dalyvaus daugiau kaip 400 neįgaliųjų ir sveikųjų dalyvių iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Alytaus, Vilniaus ir kt.

 

 

 

LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJA „GUBOJA“ KVIEČIA BŪTI KARTU!

 

 

           Neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai „Būkime kartu!“ – tai galimybė neįgaliems žmonėms  regionuose susiburti kartu ir pristatyti visuomenei kūrybinius pasiekimus bei neišsenkančią dvasios stiprybę. Neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai „Būkime kartu!“ išaugo iš respublikinių neįgaliųjų švenčių „Tau, Vilniau!“, kurios Sostinės dienų metu Katedros aikštėje vyksta nuo 2003 metų.

 

2016 m. neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai vyks Marijampolėje, Ukmergėje, Telšiuose ir bus skirti Suvalkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų gyventojams. Numatoma, kad šiuose regioniniuose renginiuose iš viso dalyvaus daugiau kaip 1000 neįgaliųjų ir sveikųjų meno kūrėjų iš visos Lietuvos. Renginiai vyks pagrindinėse miestų aikštėse, kuriose koncertuos geriausi neįgaliųjų ir sveikųjų meno saviveiklos kolektyvai, vyks nuotaikingos kūrybinės dirbtuvėlės, performansai, parodomieji sporto, kiti renginiai. Miestų bažnyčiose bus aukojamos šv. mišios (jos bus verčiamos į gestų kalbą) už neįgaliuosius ir jų artimuosius. Numatome į šiuos renginius sukviesti gausų būrį profesionalių atlikėjų: pučiamųjų orkestrus, chorus, diksilendą Sweetband, populiarius atlikėjus Jurgį Brūzgą, Livetą, Petrą, Ingridą Kazlauskus ir  kt. Pagrindinių aikščių scenose koncertuos respublikoje žinomi neįgaliųjų kolektyvai: tautinių šokių kolektyvas ,,Šimtažiedis“, neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras, kaimo kapelos, kiti neįgaliųjų muzikos, šokio kolektyvai iš įvairių regionų. Mugėse darbus eksponuos ir pardavinės neįgalieji liaudies amatų meistrai, namudininkai. Visi apsilankę renginiuose turės galimybę apžiūrėti ir įsigyti neįgaliųjų suvenyrų, meninių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų pasirodymų, šauniai pasilinksminti.

 

Renginių datos, vietos:

        Suvalkijos regione –  birželio 4 d. (šeštadienis), Marijampolė, J. Basanavičiaus aikštė. Iškilmingas atidarymas – 13.00 val.

        Aukštaitijos regione – birželio 18 d. (šeštadienis), Ukmergė, aikštė prie kultūros centro (Kauno g. 8, Ukmergė). Iškilmingas atidarymas – 12.30 val.

        Žemaitijos regione – rugpjūčio 20 d. (šeštadienis), Telšiai, Amfiteatras.

Iškilmingas atidarymas – 13.30 val.

 

Šį kultūrinių renginių ciklą, keliaujantį po regionus, organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Pagrindiniai rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, Marijampolės, Ukmergės ir Telšių rajonų savivaldybės, UAB „BSS grupė“. Renginiai organizuojami glaudžiai bendradarbiaujant su Marijampolės, Ukmergės, Telšių kultūros centrais, kitomis organizacijomis, tarnybomis.

 

        Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir pasisemti iš mūsų energijos, gyvenimo džiaugsmo!

 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, mob. 869843850, el. paštas viktorija@guboja.lt, www.guboja.lt

 

 

 

 

 

aukštyn