Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. birželio 19 d.
Paskelbta: 2016-06-19 11:59:14

 

1. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms.

2. Antradienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Dėkojame visiems, kurie prižiūri šv. Aloyzo koplytėlę ties Marijampolės riba Prienų kelyje.

3. Gerbiame ir prižiūrime ne tik koplyčias ir paminklus, bet ir jų teritoriją. Paskutiniu metu padažnėjo atvejų, kai netinkamai rūpinamasi maldai skirta aplinka. Pavyzdžiui, Senose miesto kapinėse, negavus leidimo išpjauti gražius senus medžius, kai kurie žmonės tyčia juos nužievina. Tokiu būdu niokojama gamta ir paveldas. Raginame su meile žvelgti ir tausoti Dievo mums duotą kūriniją.

4. Birželio 24 d., penktadienį, – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje bus 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus. Pasninkas tą dieną neprivalomas.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 10-17 d. Šiais metais ypatingu akcentu bus Mariologinis kongresas, kurio metu Marijampolė bus pavesta Mergelės Marijos globai. Kviečiame visus dalyvauti ir maldoje pavesti save pačius bei šeimos narius. Daugiau informacijos skelbimų lentoje bei skrajutėse, kurias po šv. Mišių dalins jaunimas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn