Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. birželio 26 d.
Paskelbta: 2016-06-25 20:00:24

 

1. Trečiadienį Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Visos kito sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Ketvirtadienį 19.30 val. šv. Jurgio menų sezono baigiamasis koncertas. Skambės oratorija „Karalius Dovydas“. Atlikėjai: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, jungtinis „Vilniaus“ valstybinis ir Marijampolės Č. Sasnausko choras bei solistai.

3. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. šv. Mišios bus aukojamos į Švč. Jėzaus širdį ir į švč. Mergelę Mariją.

4. Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d.

5. Taip pat šeštadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščioniškų šeimų Karalienę;

6. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 10-17 d. Nuo ateinančio penktadienio po rytinių 7.30 val. šv. Mišių melsimės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius. Sąrašus galima paimti raštinėje.

7. Šiais metais ypatingu akcentu bus Mariologinis kongresas, kurio metu Marijampolė bus pavesta Mergelės Marijos globai. Kviečiame visus dalyvauti ir maldoje pavesti save pačius bei šeimos narius. Daugiau informacijos skelbimų lentoje bei skrajutėse.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn