Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. liepos 17 d.
Paskelbta: 2016-07-17 00:24:41

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų, diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 10.30 val. – vyskupo Arūno Poniškaičio katechezė ir Rožinio malda.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Lietuvos vyskupai.

4. Po sumos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Gudelių kaimo kapela.

5. 14.30 nuo mūsų bažnyčios autobusas veš į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje. Ten, atnaujintoje koplyčioje, 15.00 val. Gailestingumo vainikėlio malda.

6. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti naują knygą „Žingsniai be stabtelėjimų“, skirtą Vilkaviškio vyskupijos 90 metų jubiliejui. Nebrangi, bet gera knyga atsiminimui ar lauktuvėms.

7. Bažnyčia ateinančią savaitę mini:
• penktadienį šv. Mariją Magdalietę,
• ketvirtadienį šv. Brigitą, vienuolę (Europos globėją).

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn