Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. liepos 31 d.
Paskelbta: 2016-07-30 17:57:11

 

1. Šiandien primename apie galimybę rugpjūčio 2 d. kiekvienoje bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Pirmadienį Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas;
• Ketvirtadienį Šv. Joną Mariją Vianiejų, Arso kleboną;
• Penktadienį, kaip įprasta pirmaisiais mėnesių penktadieniais Švč. Sakramento adoracija nuo ryto iki vakaro Šv. Mišių. 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis;
• Šeštadienį Kristaus Atsimainymas. Pirmąjį mėnesio šeštadienį Šv. Mišios 9.30 val., Švč. Mergelės Marijos litanija ir Pasiaukojimo malda.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn