Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugpjūčio 7d.
Paskelbta: 2016-08-06 23:06:54

 

1. Rytoj minimas šv. Domininkas, kunigas, Domininkonų vienuolijos įsteigėjas, antradienį – mergelė kankinė šv. Teresė Benedikta nuo Kryžiaus, Europos Globėja, trečiadienį – šv. Laurynas, diakonas, ketvirtadienį – šv. Klara, mergelė.

2. Penktadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. 11. 00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. Rožinio malda.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn