Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugpjūčio 14 d.
Paskelbta: 2016-08-14 14:26:18

 

1. Rytoj, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

2. Pivašiūnuose bei Krekenavoje Žolinių atlaidai vyks iki rugpjūčio 22 d.

3. Rugpjūčio 16 d., antradienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Bernardas, abatas.

5. Jau yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti raštinėje.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn