Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugpjūčio 21 d.
Paskelbta: 2016-08-20 14:52:12

 

1. Antradienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino dienos proga, 12 val. melsimės už laisvės kovose žuvusius tautiečius.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
• pirmadienį – Švč. Mergelę Mariją Karalienę;
• trečiadienį – šv. Baltramiejų apaštalą;
• šeštadienį – šv. Moniką.

3. Jaunimo centras organizuoja jaunimui nuo 16 iki 23 m. rekolekcijas Kairos, kurios vyks Smalėnuose, Lenkijoje, moksleivių atostogų metu spalio mėn. Registracija iki rugsėjo 18 d.

Registruotis galite paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn