Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugpjūčio 28 d.
Paskelbta: 2016-08-27 16:17:07

 

1. Rytoj Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo nukankinimą, ateinantį šeštadienį minimas šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas.

2. Rugsėjo 1 d., ketvirtadienį, 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

3. Penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius.

4. Šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

5. Taip pat šeštadienį 12.00 val. vyskupo Juozo Žemaičio 90-ties metų jubiliejaus proga šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai ir kunigai.

6. Ateinantį sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimo, mokyklinių prekių įsigijimo ir globos.

7. Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Autobusas išvyksta rugsėjo 7d. 8val. Išankstinė registracija parduotuvėje "Diemedis".


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn