Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugsėjo 11 d.
Paskelbta: 2016-09-11 09:47:26

 

1. Rytoj, rugsėjo 12 d., 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

2. Antradienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, trečiadienį Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė. Ketvirtadienį – mūsų bažnyčios konsekravimo (pašventinimo) metinės, penktadienį minimi šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai.

3. Taip pat penktadienį, rugsėjo 16 d., 12.00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

4. Parapijos jaunimas dėkoja parapijos bendruomenei už paramą kelionei į Pasaulio Jaunimo Dienas Lenkijoje. Bažnyčioje yra plakatų su nuotraukomis ir atsiliepimais iš kelionės – kviečiame pasižiūrėti.

5. *Organizuojama 17-35 metų jaunimo grupė vykti į Europos jaunimo susitikimą – pasitikėjimo piligrimystę Rygoje. Kelionė vyks gruodžio 28 – sausio 1 d. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn