Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. spalio 2 d.
Paskelbta: 2016-10-01 18:48:07

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Pal. Jurgio Matulaičio draugija 10.30 val. renkasi Domus Beati patalpose.

3. Taip pat šiandien 16.30 val. tarptautinio festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ atidarymo koncertas. Atlikėjai: Dalia Jatautaitė, vargonai, Giedrius Prunskus, baritonas.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį – šv. Pranciškų Asyžietį, trečiadienį – šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, penktadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

5. Trečiadienį 12.00 val. papildomos pamaldos už senjorus.

6. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

7. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių.

8. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus parapijos salėje, ketvirtadienį, spalio 6 d., 16.45 val. Vaikai išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn