Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. spalio 9 d.
Paskelbta: 2016-10-08 22:00:43

 

1. Šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje tęsiasi X tarptautinis festivalis „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“. Vargonuos svečias iš Austrijos prof. Johann Trummer. Giedos Asta Krikščiūnaitė, sopranas. Kviečiame pasiklausyti.

2. Rytoj, pirmadienį, 18 val. Šventosios Šeimos namuose, Alyvų g. 9, vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema „Paslaptingosios Rožės pamokos“. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį trečiadienį, spalio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

4. Šeštadienį minėsime šv. Jėzaus Teresę Avilietę, mergelę, Bažnyčios Mokytoją.

5. Kitas sekmadienis, spalio 16 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

6. Parapijiečių iniciatyva pradėtos rinkti lėšos mūsų bažnyčios krikštyklos, kurioje buvo pakrikštytas pal. Jurgis Matulaitis, restauracijai. Maloniai prašome paremti šią iniciatyvą.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn