Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. spalio 16 d.
Paskelbta: 2016-10-15 21:04:58

 

1. Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis. Rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

2. Šiandien 16.30 val. – baigiamasis festivalio „SKAMBA SŪDUVOS VARGONAI“ koncertas. Atlikėjai: Virginija Survilaitė – vargonai, Vytenis Gurstis – fleita (Vokietija).

3. Parapijiečių iniciatyva pradėtos rinkti lėšos mūsų bažnyčios krikštyklos, kurioje buvo pakrikštytas pal. Jurgis Matulaitis, restauracijai. Maloniai prašome paremti šią iniciatyvą. Prie išėjimo iš bažnyčios savanoriai šiam tikslui rink aukas.

4. Ateinančią savaitę: pirmadienį minimas šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys; antradienį – šv. Lukas, Evangelistas.

5. Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima bus paaukoti kitą sekmadienį.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn