Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 6 d.
Paskelbta: 2016-11-06 10:26:20

 

1. Šiandien Gailestingumo metų proga, popiežius Pranciškus yra paskelbęs Gailestingumo jubiliejų kaliniams. Meldžiamės už juos.

2. Ateinančia savaitę Bažnyčia mini: trečiadienį – Laterano bazilikos pašventinimą, ketvirtadienį – šv. Leoną Didijį, popiežių, Bažnyčios mokytoją, penktadienį – šv. Martyną Turietį, vyskupą, šeštadienį – šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį.

3. Ateinantį, šeštadienį lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda prie pal. Jurgio relikvijų. 11.30 val. – rožinis.

4. Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 20 d.

5. Šiuo metu Lietuvoje renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžta šeima ir santuoka. Tam, kad ES institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. europiečių parašų, iš kurių 8250 turi būti iš Lietuvos. Pasirašyti už iniciatyvą galima internetu arba specialiose popierinėse formose, kurias ateinantį sekmadienį Šeimos centro savanoriai platins. Atsineškite su savimi asmens dokumentą, kad galėtumėte tinkamai ją užpildyti.

6. Lapkričio 19 d. mūsų bažnyčioje 12.00 val. šv. Mišios, kurių metu Šventosios Šeimos seserys vienuolės duos amžinuosius įžadus. Kviečiame pasimelsti.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems Marijonų vienuolynui ir Caritui rudens gėrybių: daržovių, vaisių, medaus. Teatlygina Jums Gerasis Viešpats.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn