Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016m. lapkričio 13 d.
Paskelbta: 2016-11-12 23:44:59

 

1. Šiandien jubiliejinių Gailestingumo metų uždarymo apeigos vyksta Lietuvos ir viso pasaulio katedrose bei šventovėse. Mūsų bazilikoje šios apeigos bus 12.00 val.

2. Rytoj, pirmadienį, 18.00 val., Šventosios Šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9) vyks susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Tema „Paslaptingosios Rožės pamokos II“.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
o trečiadienį, lapkričio 16 d., – Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.
o ketvirtadienį – šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė.

4. Ateinantį šeštadienį mūsų bažnyčioje 12.00 val. šv. Mišios, kurių metu Šventosios Šeimos seserys vienuolės duos amžinuosius įžadus. Kviečiame pasimelsti.

5. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis galės pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn