Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 20 d.
Paskelbta: 2016-11-19 23:33:30

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinius atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau“.

2. Rytoj, pirmadienį, Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimas.

3. Antradienį – šv. Cecilijos, mergelės, kankinės, muzikų, vargonininkų, choristų globėjos, diena. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

4. Trečiadienį 15.30 val. mūsų bažnyčioje minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimą melsimės už Marijampolės karius ir jų šeimas.

5. Ketvirtadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų Dung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

6. Ateinantis sekmadienis, lapkričio 29 d., yra pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos bus galima įsigyti viso advento metu.

7. Gailestingumo metų jubiliejaus užbaigimo proga pranciškonai pasauliečiai ateinantį sekmadienį 15.00 val. kviečia į renginį parapijos salėje. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn