Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 27 d.
Paskelbta: 2016-11-27 17:42:22

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmei ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kartu su kalėdaičiais bus galima gauti kalendorių.

3. Gailestingumo metų jubiliejaus užbaigimo proga pranciškonai pasauliečiai taip pat šiandien 15.00 val. kviečia į renginį parapijos salėje. Smulkesnė informacija skelbimo lentoje.

4. Ateinantį trečiadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą.

5. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas.

6. Gruodžio 2 d. ir 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val. Kviečiame pasimelsti.

7. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami susirinkti kitą sekmadienį, gruodžio 4 d., 10.30 val., piligrimų namuose.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn