Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 4 d.
Paskelbta: 2016-12-04 19:59:47

 

1. Šiandien 16.00 val. kviečiame į Krikščioniškų šeimų klubą. Susitikimas vyks Vytauto g. 25.

2. Ateinantį trečiadienį, Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val., kurių metu pirmuosius vienuolinius įžadus padarys novicijus Tomas Kaziulis.

4. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn