Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. vasario 12 d.
Paskelbta: 2017-02-11 10:36:21

 

1. Praeitą sekmadienį minėjome šv. Agotą. Yra pašventintos Šv. Agotos duonos, galite pasiimti prie šv. Antano altoriaus. Parsinešę šios duonos, pasimelskite prašydami Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

2. Šiandien 12.00 val. melsimės į pal. arkivyskupą Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Po Šv. Mišių pasivedimo ir užtarimo malda koplyčioje prie palaimintojo relikvijų.

3. Antradienį minėsime šv. Kirilą, vienuolį, ir šv. Metodijų, vyskupą, Europos globėjų šventę. Pamaldos šiokiadienio tvarka.

4. Ketvirtadienį Lietuvos valstybės atkūrimo diena, melsimės į Aušros Vartų Dievo Gailestingo ir mūsų Motiną Mariją už Tėvynę ir aukotojų intencijomis 12.00 val.

5. Ateinantį sekmadienį, vasario 19 d. 19 val. parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą „Mano tėčio šlovė“. Filmas bus rodomas prancūzų kalba su lietuviškais subtitrais. Įėjimas nemokamas. KKK veiklą galite paremti pinigine auka.


Parapijos klebonas

aukštyn