Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. vasario 26 d.
Paskelbta: 2017-02-23 22:23:26

 

1. Šiandien paskutinis sekmadienis prieš gavėnią.

2. Antradienio vakare baigiasi eilinis liturginis laikas.

3. Trečiadienį pradedame gavėnią Pelenų diena. Bus šventinami pelenai ir atgailos dvasia pabarstomos tikinčiųjų galvos. Trečiadienį papildomos šv. Mišios 12.00 val. Pelenų diena kartu ir pasninko diena. Gavėnios metu susilaikome nuo triukšmingų pobūvių, ribojame laiką televizoriui, bei kompiuteriui ir daugiau laiko skiriame bendrystei su Dievu.

4. Pasninkas privalomas Pelenų trečiadienį ir Didįjį penktadienį. Pasninkas – tai susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir nuo sotaus ar prabangaus maisto. Pasninkas pirmiausia primena, kad „žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“

5. Penktadienis yra Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus prisiminimas, todėl kiekvieną penktadienį susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Gavėnios penktadieniais bendrai 17.15 val., o šiokiadieniais privačiai 17.00 val. kviečiame tikinčiuosius jungtis į Kryžiaus Kelio maldą.

6. Penktadienio ryte 9.30 melsimės į Švč. Jėzaus Širdį, aukotojų intencijomis. Po Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki Kryžiaus Kelio pamaldų. Suraskime laiko aplankyti mus mylinčio ir laukiančio Išganytojo išstatyto Monstrancijoje.

7. Šeštadienį Šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo ir Švč. Mergelės Marijos pirmojo mėnesio šeštadienio šventės. Šv. Mišios bus aukojamos12.00 val. Kviečiame dalyvauti ir pasimelsi už Lietuvą ir aukotojų intencijomis.

8. Gavėnios sekmadieniais Graudūs verksmai giedami po 8.00 val. Mišių, o po sumos apie 13.00 val. Kryžiaus kelias.


Parapijos klebonas

aukštyn