Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. kovo 5 d.
Paskelbta: 2017-03-05 22:20:55

 

1. Šiandien maldų už lietuvius pasaulyje diena, malda prisimename visus lietuvius gyvenančius ir Lietuvoje ir svetur.

2. Rytoj, pirmadienį, 18.00 val., šv. Mišios už sunkiai sergantį Marijampolės merą Vidmantą Brazį, prašant sveikatos.

3. Šeštadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

4. Sekmadienį, kovo 12 d., 12 val., – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn