Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. kovo 26 d.
Paskelbta: 2017-03-25 21:48:09

 

1. Palaimintojo J.Matulaičio draugijos narius kviečiame balandžio 1-2 dienomis dalyvauti rekolekcijose piligrimų namuose Domus Beati, Rekolekcijų tema: "Dievo Žodis yra dovana". Registruotis prašome Diemedyje ir pas Draugijos vadovą iki kovo 30 d.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves kun. Remigijus Gaidys. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn