Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. balandžio 2 d.
Paskelbta: 2017-04-01 23:21:13

 

1. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 7 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. šeštadienį rekolekcijų pamokslai bus 12.00 ir 18.00 val. šv. Mišiose. Sekmadienį iki sumos šv. Mišių. Jas praves kun. Remigijus Gaidys. Kviečiame dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

2. Ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

3. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

4. Marijampolės Pal. J. Matulaičio draugija kviečia į kasmėnesinį maldos susirinkimą balandžio 12 d. 10.15 val. parapijos salėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn