Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. balandžio 9 d.
Paskelbta: 2017-04-09 11:57:24

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš sumą – procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Nuo penktadienio prasidėjo mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, jos tęsis iki sumos šv. Mišių. Rekolekcijų vedėjas kun. Remigijus Gaidys.

3. Vilkaviškio vyskupas paskyrė šv. Komuniją dalinti dar vieną mūsų vienuolį. Džiaugiamės, kad brolis Tomas Kaziulis MIC nuo šiandien įsijungia į šią tarnybą.

4. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

5. Maloniai prašome parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

6. Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

7. Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. 15.00 val. mūsų bazilikoje Dievo Gailestingumo pamaldos. 17.15 val. Kryžiaus kelio pamaldos. 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

8. Viso Naktinio budėjimo – adoracijos tvarka yra skelbimų lentoje.

9. Didįjį Šeštadienį nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija į kurią kviečiame taip pat mūsų parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

10. Ateinantį sekmadienį V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

11. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

 
Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn