Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. balandžio 16 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2017-04-16 10:23:20

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Tegul tikėjimas į Prisikėlusį Kristų suteikia visiems dvasinės stiprybės ir tikrosios pergalės prieš nuodėmę ir mirtį džiaugsmą.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, pirmadienį, – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Vyskupo Matulionio metais, Lietuvoje kasdien kurioje nors bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks ateinantį ketvirtadienį po rytinių šv. Mišių iki penktadienio ryto. Kviečiame ateiti ir bent valandėlę pasimelsti.

5. Ateinantį sekmadienį balandžio 23 d.:
• Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.
• 17.00 val. festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas, giedos Vilniaus savivaldybės choras JAUNA MUZIKA.
• 19.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į švedų režisieriaus sukurtą filmą “Emigrantai”.

6. Dar iki gegužės mėnesio galima suspėti parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn