Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. balandžio 30 d.
Paskelbta: 2017-05-02 08:41:23

 

1. Šis sekmadienis yra Gyvybės diena.


2. Taip pat šiandien 16.30 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos koncertą. Choras „Dagilėlis“ ir Kamerinis orkestras „Varpelis“ atliks A. Mocarto „Karūnavimo Mišias“.


3. Antradienį Bažnyčia mini šv. Atanazą Didijį, o trečiadienį – šv. apaštalus Pilypą ir Jokūbą.


4. Ateinantį šeštadienį 19.00 val. Pastoraciniame centre vyks susitikimas su psichologe Asta Gudyniene tema: „Motinystė“.


5. Kitas sekmadienis – pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už gyvas ir mirusias mamas galite užsisakyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


6. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.


7. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.


8. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas vyks gegužės 12 d. nuo 10 val.15 min. parapijos salėje.

9. Birželio pabaigoje organizuojama tikinčiųjų kelionė į šventas vietas ir LDK pilis Baltarusijoje. Pirminė informacija parduotuvėje Diemedis.


10. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn