Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gegužės 14 d.
Paskelbta: 2017-05-14 16:31:58

 

1. Rytoj, pirmadienį, 12.00, val. šv. Mišios kunigo Bronislovo Gimžausko, šiuo metu gyvenančio Kunigų globos namuose, 90-ties metų jubiliejaus proga.

2. Antradienį 12.00 val. šv. Mišios į Aušros Vartų Gailestingumo Motiną.

3. Ateinantį šeštadienį, gegužės 20 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Pradžia 12.00 val. Programoje šv. Mišios, vėliau numatomas koncertas, agapė. Į šventę 11.10 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „IKI“ Mokoluose, autobusai taip pat sustos Degučiuose prie „IKI“ parduotuvės bei Mokoluose stotelėje prie tilto.

4. Ateinantį sekmadienį festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ rengėjai kviečia į du sakralinės muzikos koncertus mūsų bažnyčioje : 13 val. 15 min. giedos Kijevo universiteto choras, o 17.00 val. - Vilniaus Balio Dvariono choras „Viva voce‘.

5. Krikščioniškas kino klubas kviečia paminėti Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimto metų jubiliejų žiūrint filmą "Tryliktoji diena". Tai bene gražiausias ir paveikiausias, istorijos požiūriu tiksliausias filmas apie Fatimą. Seanso pradžia ateinantį sekmadienį 19.00 val. parapijos salėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn